Kronoberg

Naturentusiaster stoppar avverkningar

1:29 min

Naturskyddsföreningen i Kronoberg har med en ny taktik lyckats stoppa flera skogsavverkningar. Föreningen letar sedan i höstas efter nyckelbiotoper i skogen, områden med rödlistade och hotade arter.

Om ett område blir klassat som nyckelbiotop kan avverkningen stoppas och det innebär att virket blir svårsålt.

– De skogsägare som är certifierade kan  inte sälja virke från en nyckelbiotopp till en seriös virkesköpare, säger Love Eriksen från Naturskyddsföreningen i Kronoberg.

Naturskyddsföreningen har de senaste månaderna lyckat stoppa sju avverkningar. Föreningens arbete går ut på att syna avverkningsanmälningarna som före en avverkning måste lämnas in till Skogsstyrelsen.

I de här skogarna har man sedan lyckats hitta hittills okända nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen ger sällan eller aldrig klartecken till att skogssägarna får avverka skog som bedöms vara nyckelbiotop. De skogsägare som är miljöcertifierade har också lovat att inte avverka nyckelbiotoper.

– Gör de ändå det riskerar skogsägaren att förlora sin certifiering, säger Love Eriksen.

Ska man se ert arbete som att ni motverkar eller som ett stöd till skogsägarna?

– Vi gör varken eller. Naturskyddsföreningen bevakar naturens intressen. Sedan får skogsbranschen bevaka sina intressen.

Men är det inte Skogsstyrelsen som ska se till att nyckelbiotoper inte avverkas?

– Vi ser oss själva som ett komplement till Skogsstyrelsen, säger Love Eriksen.