Ingen tar ansvar för att sponsring till kultur ska öka

1:43 min

Kulturlivet och svenskt näringsliv borde samarbeta mer om andelen skattemedel som finaniserar kulturen i Sverige ska minska. Det ansåg den förra regeringen. 2010 tog Kulturrådet fram en rapport och en strategi för vad som behöver göras. Men ingen arbetar aktivt med frågan.

– Vi har gjort det regeringen har ålagt oss att göra och tagit fram de olika dokumenten, sedan jobbar vi ju inte aktivt med frågan det gör vi inte, säger Erik Åström, som är sakkunnig på statliga Kulturrådet till P4 Kalmar.

Bara en procent av kulturen i Sverige finansieras med hjälp av sponsring, enligt Myndigheten för kulturanalys. Så har det sett ut i flera år trots att sponsring är framtidens finansieringsmetod, som den moderata kulturministern Lena Adelson Liljeroth sade för två år sedan.

Och kulturrådets rapport "Kulturens icke offentliga finansiering" skrevs 2010. Samtidigt togs det fram en strategi för framtiden där det bland annat står att kulturrådet ska arbeta för att öka kunskapen om sponsorarbete hos kulturutövarna.

– Kulturen behöver i mångt och mycket kompetensutvecklas. Om kulturen kan uttrycka sig i mer affärsmässiga termer så kan det vara lättare att samarbeta, säger Erica Smeds, som är projektledare på föreningen Kultur och Näringsliv, landets ledande organisation för affärsmässiga samarbeten mellan kulturen och näringslivet.

– Men medan näringslivet har oändliga möjligheter att söka stöd för kompetensutveckling, det får man bara man går till Tillväxtverket eller någon annan aktör, så är det inte alls lika självklart för kulturinstitutionerna.

Kultur och Näringliv som startades på initativ av näringslivet 1988 har i dag 150 medlemmar i form av företag och kulturinstitutioner - och de har satsat på flera utbildningsprojekt om samarbete i kulturlivet. Men har, trots regeringens ambitioner, inte alltid fått stöd från det offentliga.

– Ofta kan det kanske låta främmande det vi håller på med, när man börjar prata kompetensutveckling inom varumärke och management, funderar Erica Smeds.

Hon berättar att Kultur och Näringsliv för en dialog med näringslivs- och kulturdepartementen, och några av landets kommuner, för att få bukt med ansvarsfrågan.

– Det är ju så att det offentliga ställer allt högre krav på kulturen att man ska öka sin privata finansiering för att stärka sin verksamhet. Men man får inte riktigt några hjälpmedel eller verktyg för hur man faktiskt ska lyckas med det, säger Erica Smeds.