Konstiga turer kring Väderötrafik

HALLANDS VÄDERÖ. Det förekom många konstiga turer när Torekovs församling bestämde sig för att byta rederi för trafiken till Hallands Väderö från och med 2006.
Det anser Väderöbåtarnas ägare Bengt-Arne Olofsson som mister trafiken efter 18 år.

Bengt-Arne Olofsson säger att Torekovs församling aldrig informerade honom om att det tagits in flera anbud, och att anbudsunderlagen är olika utformade, både när det gäller innehållet och tidpunkten när anbuden skulle lämnas in.

Tillbakavisar kritiken
– Det här anbudsförfarandet har vi drivit med högsta affärsetik. Det är alls inget konstigt med det, säger Christer Skantze som är medlem av kyrkorådet och har suttit med i arbetsgruppen för Väderötrafiken.

Ont om tid
Men Christer Skantze kan inte förklara varför underlagen är olika utformade. Att den ena anbudsgivaren skulle lämna in sitt anbud den 10 februari och den andra den 15 februari berodde på att den senare hade ont om tid.
– Så vi har inte spelat ut dem mot varandra.