Minskad vinst för ABB

Idag kom ABB med sin delårsrapport, och den visar att koncernen gjort en nettovinst på 114 miljoner dollar årets första kvartal. Vinsten är enligt förväntningarna på marknaden, men sämre än förra året.
Intäkterna föll med 4 procent och orderingången föll med 19 procent. ABB säger att intäkterna väntas bli oförändrade räknat på hela året i år, jämfört med förra året.