Sjunkande fastighetspriser i Berlin

Fastighetsekonomer i Sverige har varnat för att de låga räntorna har blåst upp priser på bostadsrätter och villor. I Stockholm ligger priserna nu på samma nivåer som inför fastighetskrisen i början av 90-talet. I en serie inslag ska vi se hur situationen ser ut i andra storstäder i Europa och vi börjar i Berlin, där hög arbetslöshet och utflytt har slagit hårt:

I Berlin är det fastighetskris, nybyggen står tomma och priserna på bostadsrätter har fallit flera år i streck och ligger nu på samma nivå som inför murens fall.

Jämfört med andra miljonstäder i Europa är Berlin rena fyndet. Ändå varnar fastighetsekonomer här för att priserna är för höga. För tar man hänsyn till inkomstnivån så betalar den fattige Berlinbon mer för sin bostadsrätt än t ex den som bor i München, trots att München är mycket dyrare.

Priserna i Tyskland på fastigheter har överlag sjunkit eller legat stilla de senaste tio åren. En huvudförklaring är att Tyskland hade låga räntor redan i början av 90-talet och att marknaden anpassade sig tidigt till denna låga räntenivå.

Till prisfallet i Belin hör också att bostadsmarknaden domineras av hyresrätter och att det finns idag 120 000 tomma lägenheter, en tredje del av dessa betecknas som obeboliga med västliga mått.

Fastighetsägare får inga nya krediter hos bankerna för att renovera och orenoverat står husen tomma. Det gör att man i dag kan bo centralt i Berlin i en stor lägenhet för några tusenlappar i månaden, om man är beredd på att dela toalett i trapphuset med grannarna.

Kristian Åström, Berlin