Undviker att använda hälsoskadligt brandskum

1:10 min

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har tagit beslut om att bara använda brandskum i absoluta nödfall, och idag har man tagit prov från alla skumssorter som används i området för att mäta halten farliga kemikalier.

Länsstyrelser runt om i landet har tidigare slagit larm om att yt- och grundvatten kan förorenas av hälsofarliga kemikalier från bland annat skum som används vid släckning.

– Det är giftiga ämnen som sprids i naturen och som blir kvar i grundvattnet i 50 till 100 år. De luktar och smakar inte och är reproduktionsstörande, säger Morgan Palmquist, på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Proverna från brandskummet kommer nu att analyseras, men redan nu har räddningstjänsten beslutat att inte använda skum alls, förutom i fall där det är absolut nödvändigt.

– Är det så att vi använder skum så ska vi ha en beredskap för att ta hand om det efter insatsen. Det handlar om att kalla entreprenörer och sugbilar till platsen för att så snabbt som möjligt suga upp det, säger Morgan Palmquist.

Landets länsstyrelser har identifierat över 500 platser där yt- och grundvatten kan ha förorenats av kemikalier från bland annat brandskum. Men enligt Livsmedelsverket innebär det inte någon akut hälsorisk.