Västerbotten bäst på bokläsning

Västerbottningarna är flitigast i landet när det gäller att låna böcker och norrlandslänen toppar också statistiken när det gäller studiescirklar.
Men trots det och trots att kulturpolitikerna ägnat både decennier och miljarder att jämna ut kulturkonsumtion över landet så består ojämlikheterna. Kulturråde har gjort den hittills största undersökningen av svenskarnas kulturvanor. Den visar att stockholmarna är bäst på de flesta former av kultur. I och för sig kanske inte så konstigt eftersom ändå de flesta kulturinstitutioner finns just i Stockholm.