Skarp kritik mot Post- och Telestyrelsens gd

3:20 min

 Inom den svenska telekombranschen uttrycks det just nu ett stort missnöje med generaldirektören för Post- och Telestyrelsen, Göran Marby. Många menar att han driver myndigheten på ett oprofessionellt sätt, och Ekots källor uppger också att Marby till och med agerat hotfullt i olika situationer.

Jon Karlung, vd på internetleverantören Bahnhof, kräver nu att Göran Marby avgår.

– Jag kan inte frigöra mig från tanken på att myndigheten drivs på ett ganska amatörmässigt och personligt sätt av honom, där han ser myndigheten som sin personliga verkstad, säger han.

Post- och telestyrelsen, PTS, är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för tillsynen av telekombolagen i Sverige. Göran Marby har varit generaldirektör sedan 2010 och i höst ska regeringen ta ställning till om han ska få förlängt förordnande.

Ekots granskning visar att det finns ett stort missnöje med Marby och hur han agerat i olika ärenden genom åren. Vi har bland annat tagit del av två av varandra oberoende rapporter som under våren sammanställts av företag i telekombranschen. Den ena är en arbetskopia som företaget, enligt våra källor, inte skickat in till Näringsdepartementet än. Där beskrivs Göran Marby som "en utpräglad maktmänniska" som just nu "totalt saknar förtroende bland telekommarknadens aktörer".

Den andra är skriven av Bahnhof. Där står om det som sägs vara en oprofessionell hanteringen av branschfrågor, generaldirektörens nyckfullhet och ogenomtänkta utspel.

Ekot har talat med flera anonyma källor, båda inom myndigheten PTS och i telekombranschen, den senaste tiden. Och det är flera som beskriver Marby som en chef som borde lämnat myndigheten för länge sedan. Men mest anmärkningsvärda är ändå vittnesmålen om de hotfulla situationer som de hävdar att de hamnat i med generaldirektören. Dessa hotsituationer finns också beskrivna i de två rapporterna.

Enligt våra källor ska Marby bland annat ha hotat en representant för telekombranschen att förstöra personens karriär om hen inte slutade be om ett viktigt möte som handlade om datalagring.

Ett annat fall handlar om hur Marby ska ha använt sig av förtrolig information om en nära medarbetare på myndigheten för att senare hota att medarbetarens personliga hemlighet skulle komma ut om inte den anställde gjorde som han ville.

Ett fall rör journalisten Mats Sjödin, som bevakar telekombranschen. Efter att Sjödin intervjuat Marby och ställt en fråga om varför en anställd på PTS plötsligt slutat så hände detta, hävdar Sjödin.

– Han kom fram till mig och tog tag i min axel, och sade att "du får inte fråga mig om min personal, för då kan jag bli väldigt aggressiv. Jag kan bli riktigt aggressiv", och så puttade han till mig på axeln. 

– Jag tog väldigt illa vid mig. Det var ju ett direkt hot, och det var ju dessutom fysiskt, säger Mats Sjödin.

Ekot har i flera veckor försökt få en intervju med Göran Marby, men han har avböjt att bemöta kritiken och anklagelserna. I går, utanför Näringsdepartementet, träffade vi honom en kort stund. Men han svarade med tystnad. Efter flera minuter av att bemöta frågor med tystnad försvinner han in bakom vakten på departementet.

Peter Ekstedt, som är presschef på PTS, säger att Marby inte vill svara på några frågor.

– Det Göran Marby har sagt till mig är att han avböjer att kommentera uppgifterna i inslaget.

Varför vill han inte?

– Han har fattat det beslutet, och det är det som han har sagt till mig, säger Peter Ekstedt.

Bahnhofs vd Jon Karlung kräver att PTS generaldirektör avgår och menar att han skapat ett klimat där ingen i branschen vågar framföra kritik.

– Så här kan vi ju inte ha det. Det är en fullständigt ohållbar situation. Det går ju ut över näringslivet och också över många enskilda. Så fort någon har en kritik då kan man bli personligen drabbad, eller så kan företaget drabbas, säger Jon Karlung.