Legionella upptäckt på Skaraborgs sjukhus

3:50 min

Preliminära provresultat visar att det finns legionellabakterier på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Bakterien kan ha bidragit till att en svårt sjuk patient dog.

Proverna togs efter att den svårt sjuka patient fått lunginflammation. Nu visar de första provresultaten att baktierien finns i ett duschrum och på en toalett på sjukhuset.

– Detta är oerhört beklagligt. Vi vårdar många väldigt svårt sjuka patienter vid vårt sjukhus och det finns rutiner med bland annat provtagning av vattnet för att säkerställa att detta inte ska kunna hända. Vi ser nu över hela sjukhuset, säger chefläkare Ulf Nyberg i ett pressmeddelande.

Nu är duschrummet och toaletten tagna ur bruk och sjukhusledningen inväntar den slutgiltiga provsvaret. Det ska också tas prover på fler ställen på sjukhuset.

Bakterien trivs i fuktiga miljöer och kan vara farlig när nedsatta personer får den i lungorna:

– Det är när man till exempel duschar och det bildas vattenånga som legionellabakterien kan ge lunginflammation. Det är inte farligt att dricka vattnet. Genom att spola varmt vatten en stund minskar man förekomsten av bakterien rejält, säger smittskyddsläkare Peter Nohlskog. 

Det kommer göras en Lex Maria-anmälan av dödsfallet för att utreda orsak och samband mellan legionellabakterien och dödsorsaken.