Ingen gas på femton år

Handelskammaren i Västerbotten har under tre års tid undersökt hur gas kan transporteras till, och igenom Västerbotten.
Det är i sydeuropa som dom stora energiförbrukarna finns och en ledning som inte går vidare söderut kan inte bli lönsam. Det är Rana utvecklingssällskap som leder undersökning om en gasledning till sydeuropa, kan och bör dras via Västerbotten och vidare genom Finland. Det har tidigare gjorts en studie på en ledning via Sundsvall över till Finland. Det som i dagsläget talar emot en sån dragningen är att ledningen på den Norska sidan blir lång och olönsam. Roger Estefors Vd för Västerbottens handelskammare tror att en gasledning genom länet tidigast kan finns i drift om 15 år.