Friskoleansökan i Kalmar

Länets första friskola för särskoleelever kan komma att starta i Kalmar kommun nästa höst enligt tidningen Barometern.
Det är en av dom anställda på särskolan på Lindö i Kalmar som ansökt hos Skolverket om att få starta en grundskola för elever med särskilda behov i Kalmar kommun. I hela landet finns bara 21 stycken frisärskolor.