Gift spiller ner i Örupsån

1:31 min

Efter att Simrishamns kommun felaktigt sprutat bekämpningsmedel i en krav-certifierad äppelodling hamnar nu ett nytt ärende på miljöförbundets bord. För på en bro, över Örupsån i Tomelilla kommun, har björnlokor bekämpats med gift som verkar ha spillt ner i vattnet.

En jordbrukare, som inte vill gå ut med sitt namn, visar hur all växtlighet, utom det extremt tåliga ogräset åkerfräken, har dött på båda sidor av bron. Örupsån som passerar där under fortsätter in i vattentäktsområde bara 200 meter längre ner och det är lätt att få intrycket av att giftet som skulle dödat bara björnlokan även ha spillt ner i vattnet.

För den teknik, avstrykning, som borde ha använts här är ett precisionsverktyg som bara ska döda den enskilda björnlokan. Inte, som här, slå ut all växtlighet längs med brons kanter som vanlig besprutning gör.

För vår jordbrukare, som har mark nära bron, är det frustrerande att se hur miljöreglerna hanteras här när han är hårt styrd av miljöregler som förbjuder honom att bespruta närmare än sex meter från en vattenyta.

Redan förra året anmälde jordbrukaren problemet till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, men utan åtgärd. Miljörförbundets chef Carina Barthel berättar varför.

– Vi kunde inte konstatera att det gjorts på något felaktigt sätt.

Men kommer bara en anmälan in så kommer en inspektör att åka ut igen. Men reglerna kring besprutning av björnlokor är otydliga tycker Carina Barthel, som vill ha klarare besked från Länsstyrelsen.

– Det är olyckligt när olika handläggare svarar på olika sätt.