Färre älgar skjuts i Skaraborg

Bristen på älgtjurar kommer att leda till att färre älgar kommer att skjutas under höstens älgjakt. I nybildade jaktvårdskretsen för Mariestad och Töreboda kommer antalet älgar som får skjutas, att nästan halveras.
I södra Älvsborg har älgstammen under 90-talets hårda jakt minskat så mycket att det kan bli helt stopp för älgjakten till hösten. I Skaraborg är det liksom i övriga Västra Götalandsregionen brist på älgtjurar. Det beror på att fler älgtjurar skjutits än hondjur. Men det kommer inte att bli något totalstopp för älgjakten i de skaraborgska skogarna. Jaktvårdskretsen för Mariestad och Töreboda har istället beslutat, att sänka den tilldelning av älg som anmäls till Länsstyrelsen. - Vi kommer att skjuta runt 200 djur iår istället för de 345 som vi sköt under 2001. Fler ungdjur ska skjutas medan älgarna sparas, säger Jan Eklind, ordförande i Mariestad-Töreboda jaktvårdskrets.