Natotopp kritiserar Rysslands militära upptrappning

2:29 min

Den ryska militära upptrappningen i östra Europa efter Ukrainakrisen får hård kritik av försvarsalliansen Natos biträdande generalsekreterare Alexander Vershbow inför hans Sverigebesök i dag och i morgon.

Besöket sker samtidigt som den marina Nato-övningen på Östersjön, där bland andra Sverige deltar.

Sveriges Radios Brysselkorrespondent träffade honom på Natohögkvarteret i Bryssel före avresan.

– Våra övningar görs med full öppenhet. Vi offentliggör dem månader och år i förväg. Allting finns på vår hemsida. Det finns ingenting som är avsett att skrämma, chockera, eller överraska, ord som jag kan överföra till de ryska övningarna nuförtiden, säger Alexander Vershbow, en av Natos högsta politiska ledare.

Tidigare har denne amerikan varit ambassadör för USA i Moskva och Sydkorea och senast vice försvarsminister innan han tillträdde posten som biträdande generalsekreterare för Nato.

Enligt honom är det alltså en skillnad på Natos övningar och de ryska övningarna i exempelvis Östersjöregionen. Ryska övningar som han menar sker utan förvarning och här har Sverige en viktig roll att fylla, säger han.

– Att tillsammans försöka mana ryssarna att lämna den här mycket aggressiva politiken och aktiviteten, och återgå till att följa sina internationella åtaganden, säger Alexander Vershbow inför avresan till Stockholm, där han bland annat ska träffa försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.

– Vi har nu att göra med ett Ryssland som verkar vara förberett att använda våld för att uppnå sina mål och försöker riva upp de överenskommelser som gjorts efter det kalla kriget, fortsätter han.

Alexander Vershbow syftar bland annat på det ryska övertagandet av Krim och de fortsatta striderna i Ukraina, som gjort att Nato återigen rustar i östra Europa med att inrätta två nya högkvarter i Polen och Bulgarien samt sex nya kontroll- och kommandobaser, bland annat i de baltiska länderna och en ny spjutspetsstyrka på 5 000 soldater.

– Det ryska ledarskapet har återgått till en slags militärnationalism och en nyimperialistisk doktrin för att bibehålla ett folkligt stöd. Tyvärr påverkar det andra stater, säger Alexander Vershbow.

Finland och Sverige är ju inte medlemmar i försvarsalliansen, men har sagt de båda länderna ska fördjupa sitt militära samarbete de båda länderna emellan. Ett sådant samarbete gagnar också Nato, säger Vershbow.

De tillför verkliga muskler till alliansen, säger han, och då menar ju den biträdande generalsekreteraren för Nato Alexander Vershbow, just Nato.

Han talar också om att tillföra liknande perspektiv med samma förståelse för regionen och liknande värderingar.

– De tillför alltså kraft till vår utvidgade Nato-familj, säger han.