Framtidstro bland småföretag

Småföretagen i länet tror på bättre tider. Enligt den småföretagarbarometer som företagarnas riksorganisation gjort har konjunkturen förbättrats sedan i höstas och anställningsbehovet bland småföretagen ökar. Nästan två tredjedelar av företagen ser goda möjligheter att expandera. Ett av de vanligaste hindren för att expandera redan nu är bristen på lkämplig arbetskraft enligt företagen.