"Kulturlivet har fått börja självreflektera mer..."

13 min

Kulturen och näringslivet har svårt att mötas. Trots att det offentliga kräver att landets kulturinstitutioner ökar sin egenfinansiering och trots att företagen faktiskt säger sig vilja sponsra kultur. Lars Einarsson, projektledare för Kronan vid Kalmar Läns Museum, totalsponsrat sedan 1982 och konstnären Mathieu Vrijman, som vid ett tillfälle har fått jord och pallkragar av ett företag till en utställning på Kalmar Konstmuseum, diskuterar.

-- Det ger ofta mer frihet att jobba med privat sponsring, företagen vågar ofta mer, konstaterar Mathieu Vrijman, konstnär i kollektivet Kultivator på Öland.

Han kommer från Holland där det är betydligt vanligare med sponsring i kulturen, samtidigt som han ser fördelar med att svenska staten tar ansvar för ett område som alla människor ska ha rätt till.

-- Det är väldigt viktigt att politikerna inte lutar sig tillbaks och tror att det går att tjäna pengar på goda kulturentreprenörer, säger Lars Einarsson, Kronan.