"Kultur är viktigt för företagens överlevnad..."

7:56 min

Johnny Rönnfjord, biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv, konstaterar att ett bra kulturliv gynnar företag som bland annat får lättare att attrahera personal. Han uppmanar kulturlivet att fundera igenom vad de kan göra för nytta för företagen när de söker sponsring.

Men det kan också bli bad will för företag att gå in i kulturlivet.

-- Lars Vilks är till exempel kulturpersonlighet som trycker folk ifrån sig. Det är klart att han kan ha svårt att få sponsorer. Men jag tror att fördelarna överväger, säger Johnny Rönnfjord.