Färjetrafiken i Västervik

Två rederier har anmält sig som villiga att trafikera skärgården i Västervik. Dels är det det västerviksföretag som kör m/s Freden och dels företaget Rederiservice i Göteborg, som har två båtar att sätta in i skärgårdstrafiken. Ytterligare ett rederi, Sandhamns Båttaxi avstår, eftersom man anser att förberedelsetiden är för kort för att starta den här sommaren.
På Västerviks kommunkontor säger man att man nu kommer att begära in ytterligare kompletteringar från de två rederier som är beredda att ställa upp på kommunens önskemål.