Länsstyrelsen anmäler LKAB

1:03 min

Länsstyrelsen anmäler gruvbolaget LKAB för misstänkt brott i Svappavaara.

Det är länsstyrelsen i Norrbotten som bedömer att gruvbolaget har brutit mot skyldigheten att genast meddela myndigheten om föroreningar som hittats i marken.

Därför har det gjorts en åtalsanmälan om misstanke om försvårande av miljökontroll.

– Vi är ju skyldiga att göra det om vi misstänker ett sådant här brott, säger miljöskyddshandläggare Anneli Persson i länsstyrelsen.

Det började med att LKAB för ett par år sedan anmälde till länsstyrelsen att några gamla oljegropar skulle saneras i Svappavaara.

Oljegroparna anlades enligt LKAB i slutet av 70-talet för biologisk nedbrytning av spillolja.

Under saneringen upptäcktes fler föroreningar som inte fanns med i den ursprungliga anmälan, bland annat stora mängder fett, malmmylla och en grå massa som luktade diesel.

Men det här anmäldes inte genast till länsstyrelsen, utan redovisades först när saneringen var över.

– Vi anser att det är en tolkningsfråga om man måste anmäla varje förorenande ämne för sig. Vi hade ju redan anmält att området var förorenat och att det skulle saneras. Vi har inte haft någon avsikt att bryta några bestämmelser, om vi nu ens har gjort det, säger Anders Lindberg som är LKAB:s informationschef.