Staten kritiseras för rasbiologi

1:55 min

Svenska staten får nu hård kritik i samband med rättegången mellan Girjas sameby och staten.

Rättsprocessen i Gällivare tingsrätt rör jakt och fiskerättigheter men fokus har riktats mot uttalanden från staten om samernas rättigheter som urfolk - och nu går därför 59 forskare till hårt angrepp i en debattartikel på dn.se.

Rättsprocessen ska avgöra om samebyn har ensamrätt till småviltsjakt- och fiske i deras fjällområde, och det är bland annat den här delen av sak framställan från statens representant i målet, Justitiekanslerns advokat Hans Forsells som kritiseras:

– Sverige har inte några internationella förpliktelser att erkänna särskilda rättigheter för samerna, vare sig dessa anses vara ett urfolk eller inte. Statens inställning är också att samebyns påstående om att samerna är ett ursprungsfolk saknar betydelse i målet.

Peter Sköld är professor i samisk historia vid Umeå universitet och en av de 59 forskarna bakom debattartikeln.

– Det menar vi är fel. Sverige har skyldigheter."

I debattartikeln dras också paralleller mellan JK:s användande av begreppet lappar under rättegången och rasbiologin.

– Det är ju i den tiden som det här språkbruket förekom senast.

Men var det inte för att förklara historiken?

– Jo då till viss del men sen använder man det här begreppet även fortsättningsvis. Det finns en bred uppslutning kring att det är nedvärderande och förlegat.

Ansvarig minister för samiska frågor kulturminstern Alice Bah Kuhnke vill inte kommentera den pågående rättegången.

Justitiekanslern Anna Skarhed har inte tid under eftermiddagen, men sa i en intervju med Sameradion igår att hon har förståelse över att rättegången väckt så starka känslor med tanke på samernas historia.

– Det innebär naturligtvis att när man uttalar sig så är det lätt att det uppfattas återigen som överheten som uttalar sig och det beklagar jag i så fall. Samerna är ett urfolk men det har inte någon påverkan på de rättigheter som vi pratar om i det här målet.