Leksand första kommunen i landet med den talande käppen

2:56 min

Leksands kommun satsar nu på att öka tillgängligheten på Z-torget och på Norsgatan i centrala Leksand. Och som första kommunen i landet så har man anlagt ett stråk av transpondrar som ska hjälpa besökare att hitta rätt. Detta med hjälp av den talande käppen.

Sedan 2014 har torget och gatan bland annat fått höjd marknivå, ytorna har fått ny stenbeläggning och flera butiker har fått ramper.

-- Här tar vi ett samlat grepp för att lösa det här med tillgänglighet in till butikerna, säger Åke Sjöberg, samhällsbyggnadschef.

Dessutom finns ytterligare ett hjälpmedel: den talande käppen. Som första kommun i landet har Leksand anlagt ett stråk av transpondrar som via en antenn på käppen och en app i mobilen hjälper besökaren att hitta rätt.

-- Det är unikt i Sverige, säger stadsarkitekt Anna Ograhn.

Fram till 2020 ska ledstråket byggas ut.

I morgon, lördag, invigs Z-torget och Norsgatan och då får besökarna låna käppen och en rullstol för att prova på den förbättrade tillgängligheten.

Invigningen startar klockan 10:00.