Få deklarerar på nätet

Intresset för att deklarera på Internet är lågt i Uppsala län. Hittills har bara mellan 4-5000 gjort sin deklaration på elektronisk väg. För hela landet är motsvarande siffra 160 000 personer.
Skattemyndigheten i Uppsala län förklarar det svala intresset med att många väntar med att deklarera in i det sista. Antalet nätdeklarationer kan alltså öka fram till den 2 maj. Det är bara de med förenklad självdeklaration och som inte behöver göra några ändringar i sin deklaration som har möjlighet att deklarera via Internet.