Yngre män i Dalarna allt sjukare

Sjukfrånvaron fortsätter att öka i Dalarna. Och den grupp som ökar allra mest är unga män mellan 16 och 29 år.
För den gruppen ökade sjukfrånvaron med över 50 procent i snitt i länet förra året, och det är en ökning som ligger betydligt över riksgenomsnittet. Allra störst har ökningen varit Leksand, där unga mäns sjukfrånvaro har ökat med hela 80 procent. Totalt sett är ändå antalet sjukpenningdagar per person lägst i den yngsta åldersklassen. För alla ålderskategorier visar Dalarna högre sjuktal än riksgenomsnittet.