Storvinst för tidaholmsbolag

Tobakskoncernen Swedish Match, som tillverkar tändstickor i Tidaholm, förbättrade sin vinst kraftigt de första tre månaderna i år. Vinsten blev 534 miljoner kronor.
Den ökade snusförsäljningen är en starkt bidragande orsak till att vinsten stigit kraftigt hittills i år. Men dessutom har försäljningen av tändstickor ökat. Här är Swedish Match världsledande. Vid fabriken i Tidaholm arbetar nästan 200 anställda med att tillverka tändstickor för export över hela världen. Den redovisade vinsten för koncernen var bättre än väntat. Swedish Match:s aktie steg med nästan åtta procent på Stockholmsbörsen.