Arbetslöshet minskar långsammare

1:38 min

Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige, men det sker i en allt långsammare takt, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror. Medan de unga allt oftare får jobb, ökar andelen arbetslösa bland utrikes födda.

– Generellt sett ser det ganska bra ut på arbetsmarknaden och vi ser att arbetslösheten bland framförallt ungdomar fortsätter att minska. Men att minskningstakten är långsammare och vi kan också se att arbetslösheten till och med ökar i några län, säger Mats Wadman som är chefsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Det finns fler jobb att söka och arbetslösheten minskar. Men den utvecklingen ser olika ut runt om i landet. I Uppsala län är arbetslösheten som lägst och uppmäts där till 5,1 procent. Länet där arbetslösheten ökade mest jämfört med fjolåret är Gävleborgs län som med sina 10,9 procent är länet med den högsta arbetslöshetsnivån i hela landet.

I slutet på maj var antalet inskrivna arbetslösa omkring 355 000, vilket är en minskning med 8 000 personer jämfört med förra året. Och enligt Mats Wadman är det framförallt inrikes födda, främst ungdomar, som får de jobb som finns. Han ser också att en allt större del av de arbetslösa består av de som anses tillhöra så kallade ”utsatta grupper”, det vill säga utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättning.

– Däremot ökar antalet bland de vi kallar utsatta grupper och framförallt utrikesfödda. Samtidigt som vi vet att de har svårare än andra att få jobb så de stannar kvar längre hos oss. Och det gör ju att när efterfrågan ökar då är det framförallt de inrikes födda som får de här nya jobben, säger Mats Wadman.