Sundsvalls kommun bröt mot grundlag

3:47 min

Fem av sju kommuner i länet använder externa rekryteringskonsulter när de ska rekrytera högre chefer. En kommunanställd i Sundsvall ville granska en rekrytering som gjorts av chefer men nekades att få ut handlingar. Men det var fel, för enligt SKL är alla ansökningshandlingar till tjänster i kommunen offentliga.

Vad tycker du om att flera kommuner använder externa konsulter vid rekrytering? Diskutera i kommenteringen.

Att ta in externa konsulter när man ska rekrytera chefer till en kommun. För att slippa undan offentlighetsprincipen, det funkar inte.

En anställd i Sundsvalls kommun tyckte att de senaste chefsrekryteringarna var märkliga och ville få ut ansökningshandlingarna, men nekades. Men det var fel, för enligt SKL är alla ansökningshandlingar till tjänster i kommunen offentliga.

– Grundprincipen är offentlighet. Om en sökande skriver kommunens referensnummer på ansökan, då ska handlingen lämnas ut, säger Sohie Thörne, chef i arbetsrätt på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Offentlighetsprincipen ingår i grundlagen Tryckfrihetsförordningen och går ut på att vilken medborgare som helst ska kunna granska offentlig verksamhet. Det för att minska risken för tillexempel korruption och felaktigheter.

Men bland länets kommuner är det bara Sollefteå och Ånge som rekryterar sina egna chefer, resten har externa rekryterare och flera av de personaldirektörer vi pratat med uppger också att de med det vill att handlingarna inte ska vara offentliga.

I Sundsvalls kommun har man lagt ut chefsrekryteringarna på IT-bolaget Sogeti, som inte har den kompetensen egentligen och därför har lagt ut det vidare på en underleverantör, Rezon. Sundsvalls kommun menar nu att det är Rezons fel att den anställde inte fick ut handlingen direkt enligt offentlighetsprincipen.

– Vi har haft en process med rekryteraren om det här, han menade att han inte behövde lämna ut handlingarna och det tog en viss tid, säger Stefan Söderlund kommundirektör i Sundsvall.

Men VD:n för Rezon, Joakim Lönn säger att deras rekryterare bara agerat enligt kommunens vilja.

– Vi har skött det utifrån de förväntningar som vi fått från kommunen, vi får ju uppdraget från kommunen inte från den personen som begärt ut handlingarna, säger Joakim Lönn.

Men Stefan Söderlund säger att det var fel av er att inte lämna ut handlingarna, att han haft en process med er om detta?

– Det är ett samarbete man har och att han upplever det så i det här fallet, det är inget han uttryckt till oss i alla fall, det måste jag tala med honom om, säger Joakim Lönn.

Den anställde som ville se på handlingarna resignerade tillslut och sa att de kunde maskera namnet bara för att få tillgång till handlingarna. Men blev inte nöjd när de kom eftersom det inte verkade vara originalhandlingar. Den anställde begärde därför återigen ut handlingarna omaskerade. Men fick då ut en helt omskriven handling där fakta tagits bort. Något som inte är okej enligt offentlighetsprincipen. En originalhandling får inte förvrängas. 

Först efter flera veckor och flera påtryckningar fick den anställde ut originalhandlingarna.

– Så vitt jag förstår har den som begärt ut handlingar fått ut handlingar, säger Stefan Söderlund.

Men det tog väldigt lång tid, även för oss i media har det tagit lång tid och flera påtryckningar att få ut alla handlingar.

– Vi lämnar ut handlingar som begärs få utlämnade, sedan kanske det inte går över en dag, säger Stefan Söderlund.

Har det inte något att göra med då att ni vill komma undan från offentlighetsprincipen?

– Nja alltså, jag tycker att det är viktigt att människor som söker sig till oss kan söka utan att riskera att bli offentliga, sedan förstår jag att det finns en problematik i det eftersom vi är en offentlig organisation, säger han.

Han säger att han önskar att de som söker kunde slippa vara offentliga eftersom han menar att det kan avskräcka vissa från att söka annars.

Men är det inte viktigt med insyn i rekrytering av höga chefer då så att folk vet att allt gått rätt till?

--Jo visst är det det, men det är därför vi samarbetar med fackliga representanter, säger Stefan Söderlund.

Sofie Thörne på SKL säger att röster höjts från flera kommuner om att man vill ha minskad insyn just i chefsrekryteringar. I dag är det bara ansökningshandlingar till höga statliga chefstjänster som är sekretessbelagda. Men hon tror att det kan bli svårt att få igenom en grundlagsändring för de kommuner som vill. Just insyn i offentlig verksamhet är viktig för demokratin menar hon.

– Offentlighetsprincipen är en viktig grundbult i det samhälle vi lever i, säger hon.