Choklad kan vara bra för hjärtat

1:53 min

En stor befolkningsstudie från England tyder på att de som äter mycket choklad, cirka 100 gram om dagen, har lägre risk att drabbas av till exempel stroke.

Lars Lind är professor i kardiovaskulär epidemiologi, och studerar själv riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Han anser att studien är välgjord.

– Rent generellt tycker jag de har gjort studien enligt konstens alla regler. Materialet är stort och man har följt patienterna under lång tid, säger han.

Forskningen publiceras i dagens Brittish Medical Journal och baseras på uppgifter från över 20 000 britter i det så kallade EPIC Norfolk-registret. Där ingår hälsoinformation och uppgifter om kön, ålder, rökning och fysisk aktivitet men även frågor om matvanor. Här ingår hur mycket choklad man äter, i vilken form, och hur ofta.

Det var genom att titta närmare på just de frågorna, och att följa deltagarna under nästan 12 år, som forskarna kunde se att gruppen som åt mycket choklad i genomsnitt hade 25 procent lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom, även efter man i analyserna tagit hänsyn till kända riskfaktorer som till exempel ålder, kön och rökning.

Men sådana här studier har en begränsning. Även om sambandet verkar vara äkta finns alltid risken att man i analysen, i stället för chokladens potentiella hälsofrämjande effekter, snappat upp helt andra positiva livsstilsfaktorer, säger Lars Lind.

– Man kan dra helt fel slutsatser. Man kan till exempel tänka sig att de som äter en hälsosam kost lever hälsosammare på en massa andra sätt också, och att det är det som är den bakomliggande orsaken till en lägre risk.

En befolkningsstudie som den här kan egentligen bara indikera hur något kan vara, säger Lars Lind. För att bevisa sambandet krävs experiment där man kan se orsak och verkan, det vill säga lotta en grupp deltagare att äta choklad, medan den andra får vara utan.

– Studien visar på indikationer att choklad skulle vara nyttigt. Men för att vara riktigt säkra skulle man behöva göra en behandlingsstudie där man lottar folk mellan aktiv behandling och placebobehandling.

Studien finansierades av The Medical research council och Cancer Research UK.

Källa: Chun Shing Kwok et al, 2015. Habitual chocolate consumption and risk of cardiovascular disease among healthy men and women. 

Länk till studien: