Lotten Collin om cykeln som klasskamp

Cykeln är ett transportmedel, men också en pusselbit i Latinamerikas klasskamp. Hör Lotten Collin om cykelkriget i kontinentens mångmiljonstäder.

I Latinamerika förs en kamp - vissa kallar det till och med för ett krig - om cykling. En snabbt växande aktiviströrelse vill se cykelbanor i de mångmiljonstäder som idag täpps igen av biltrafik. Nu har kampen börjat ge frukt; på flera håll har politikerna fattat beslut om cykelbanor inne i städerna. Men ute i de fattiga förorterna finns inga cykelbanor. Hör vår Latinamerikakorrespondent Lotten Collin om cykelkriget som klasskamp.