Fatighetsbolag bildas i Norrland

Norrland får ett nytt stort fastighetsbolag, med säte i Sundsvall. Det är länsförsäkringar i mellersta och södra norrland och Norrporten som planerar en hopslagning. Det nya fastighetsbolaget kommer att äga fastigheter för 2 miljarder kronor och hyra ut bostäder och kontorslokaler i stora delar av Norrland.