Klartecken för Sjöfartsverkets muddring i Mälaren

Mark- och Miljödomstolen gav idag klartecken till Sjöfartsverkets stora Mälarprojekt, projektet innebär att Mälaren muddras och Södertälje sluss byggs om.

Syftet med Mälarprojektet är att man ska kunna ta in större båtar till hamnarna i Västerås och Köping än man kan idag, och trots att båtarna blir större ska säkerhetsmariginalerna öka i å med att man muddrar i farleden och bygger om Södertälje sluss.

Nu har alltså Mark- och Miljödomstolen gett klartecken till projektet. I projektet ingår bland annat att Sjöfartsverket får dispens för att dumpa muddermassor i sex stycken områden i Mälaren och att man genomför muddringsarbeten i fyra Natura 2000-områden och tre naturreservat.

Muddringen och dumpningen av muddermassor kommer att samordnas med arbeten som ska göras i hamnarna i Västerås och Köping.

När man gör det här arbetet kommer det att grumla vattnet, och enligt domstolen kommer förorenade sedimentlager att hanteras. Domstolen har därför beslutat om särskilda villkor för hur det här arbetet ska utföras för att det ska bli så liten påverkan på omgivningen som möjligt.

Arbetena kommer att ta tid, längst tid kommer ombyggnationen i Södertälje att ta, ungefär tre år, medan arbetena i farleden i Mälaren beräknas ta ungefär ett år.