Förslag i FP om tredelad försäkring

1:45 min

Folkpartiet bör inte nöja sig med fler pappamånader, utan istället arbeta för att dela föräldraförsäkringen i tre lika delar. Det vill partiets jämställdhetsgrupp. Men förslaget, som kommer att debatteras på partiets landsmöte i höst, avvisas av partistyrelsen.

Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci, som leder jämställdhetsgruppen, förklarar varför en tredelning är att föredra.

- Därför att det är viktigt för föräldrar att dela mer jämlikt på föräldradagarna, det är viktigt att fler pappor faktiskt får möjlighet att vara hemma med sina barn tidigt i livet och det är viktigt för barn att tidigt också få ta del av båda sina föräldrar.  

Valet i höstas var Folkpartiets näst sämsta hittills. Ledningen vill därför förnya politiken och har tillsatt flera arbetsgrupper, bland dem en som ska komma med förslag om jämställdhet.

Partiets linje i frågan om föräldraförsäkringen är att man ska införa en tredje pappamånad.

- Det räcker inte, säger Gulan Avci. Därför att Folkpartiet tog beslutet om en tredje pappamånad på vårt landsmöte redan 2013, och vi kommer att stödja det lagförslag som regeringen kommer att lägga fram i höst. Men tiden är mogen för att vi går ett steg längre för att göra föräldraförsäkringen mer jämn.

- Och då har vi landat i att en tredelad försäkring är det bästa just nu, säger Gulan Avci.

Jämställdhetsgruppen ingår i Välfärdskommissionen, en av två framtidsgrupper som ska komma med förslag till partiets landsmöte i höst. Och välfärdskommissionens ordförande Anna Starbrink, som också sitter med i partistyrelsen, är positiv till förslaget om tredelning. Hon betonar att det är hennes egen, och inte kommissionens åsikt.

- Jag tycker att det är ett bra förslag och vi ska diskutera det fram till landsmötet i höst. Men jag tycker att det är dags nu att göra föräldraförsäkringen mer modern, mer individualiserad. För jämställdhetens skull men framför allt för barnens skull, säger Anna Starbrink.    

Men från partiledningen blir det tummen ner.

- Det förra landsmötet satte ner foten och sa att man vill ha ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen och det lär också bli riksdagens beslut under hösten. Jag tycker att man får avvakta och se vad det får för effekt, säger partiets första vice ordförande Helene Odenjung.