Uppvidinge

Länsstyrelsen får kritik för åtalsanmälan

1:19 min

Företaget som sanerar förorenad jord vid Linneberga-deponin i Åseda har anmälts till åklagare för miljöbrott för otillåtna utsläpp av oljerester. Men vd:n för Marksanering Sydost är förvånad - och kritisk till myndigheten. 

Det handlar bara om administrativt misstag från vår sida, vi skrev fel i vår miljörapport, säger vd:n Tommy Ohlsson.

– Rent juridiskt är det säkert rätt att länsstyrelsen gjort den här åtalsanmälan, däremot kan man diskutera om det är rätt att utnyttja samhällets resurser och göra en anmälan när det bara handlar om ett skrivfel som hade kunnat redas ut genom ett enkelt samtal, säger Tommy Ohlsson.

Det var när länsstyrelsen granskade företagets miljörapport från 2014 som handläggaren upptäckte att utsläppen av oljerester, opolära alifater, låg skyhögt över gränsvärdena för vad företaget hade tillstånd att släppa ut. Det är utsläpp som kan förorena grundvattnet och marken och för någon vecka sedan skickades en åtalsanmälan in för misstänkt miljöbrott. 

Men att koppla in polisen tycker vd:n Tommy Ohlsson är ytterst förvånande. Först när P4 Kronoberg ringer får han veta att företaget är åtalsanmält.

– Vi hade kontakt med länsstyrelsen i måndags morse eftersom vi fått indikationer om att de reagerat på felet i miljörapporten och vi förklarade vad det berodde på. Då visste vi inte om att vi blivit åtalsanmälda ens, säger Tommy Ohlsson.

– I bland går det att lösa saker smidigare naturligtvis bara genom att prata med varandra. 

Så Uppvidingeborna behöver inte vara oroliga för grundvattnet och utsläpp från er?

– Nej, det har varit så låga halter att det inte ens varit detekterbart, säger han.

Länsstyrelsens miljöskyddshandläggare Anna Dahlin tillbakavisar kritiken.

– Vi har en skyldighet enligt miljöbalken att åtalsanmäla vid misstanke om brott, säger Anna Dahlin. 

Ni behöver inte kommunicera det?

– Vi ska helst inte göra det för det kan försvåra bevissäkring. 

Vad gör ni nu?

– Nu kommer jag granska de inkommande kompletteringarna och göra en bedömning och även skicka det till åklagare.

Tror du det blir en förundersökning?

– Det kan jag tyvärr inte svara på, säger Dahlin.