Fler kan bli fästingbitna i sommar

2:00 min

Den milda vintern och regniga våren kan resultera i ett riktigt fästingtätt år.

Fler personer än vanligt riskerar att bli fästingbitna och drabbas av en fästingburen sjukdom i år. Det beror på att fler fästingar än vanligt kan ha överlevt årets milda vinter. Samtidigt har den blöta våren gynnat svamp och bärsäsongen, vilket troligen får fler människor att dras till områden där de små spindeldjuren ligger och väntar.

– Den milda och regniga våren har gjort att svampsäsongen kan ha kommit igång redan nu. Får vi en god och bär- och svampsäsong senare, kan det bli så att fler går ut och plockar svamp och bär och på så vis blir fler exponerade av fästingar än vanligt, säger John Pettersson, fästingforskare vid Uppsala universitet.

Årets vinter har varit gynnsam för fästingarna. De mår toppen när temperaturen tidigt stannar på plussidan. Och det är inte bara svampen som trivs när det är fuktigt. Om regnet fortsätter komma, omväxlat med solsken, är det idealt för de små blodsugarna, som då blir extra aktiva.

Men det är svårt att förutsäga om antalet fästingar verkligen kommer öka just i sommar.

En fästing kan leva upp till sju år och suga blod under flera säsonger. Därför behövs gynnsamt väder flera år i rad om antalet fästingar ska påverkas ordentligt, enligt John Pettersson. Hur många rådjur och smågnagare som finns i ett visst område är också helt avgörande för fästingens utbredning.

Flest fästingar finns kring kuster och vattendrag i södra och mellersta Sverige. De trivs extra bra i skuggade partier av blandskog.

Om man ser till ett 20-årsperspektiv har förekomsten av fästingar ökat generellt i landet. Antalet fall av fästingburna sjukdomar som borrelia och TBE har också ökat, och fästingarna sprider sig framförallt längre norrut och inåt landet.

Det här kan dels bero på en normal utveckling av fästingartens utbredningsområde, men det kan också bero på klimatförändringarna som ger varmare väder längre sommarperioder här i Sverige, enligt John Pettersson.

– Det är helt klart så att det är gynnsamt för fästingen, både dess utbredning och dess överlevnad helt enkelt.

Vad kan vi göra för att stoppa fästingarna då?

– Jag tror att det i princip är omöjligt att stoppa fästingen i sig, om det inte är så att vi hittar något väldigt bra läkemedel eller besprutningsmedel eller annat som vi direkt kan rikta mot fästingen, men annars tror jag att vi kommer få leva med att fästingarna blir fler och fler, säger John Pettersson.

Vi får se upp i skogen helt enkelt?

– Javisst!

Fästingforskare John Pettersson rekommenderar stövlar och långbyxor om du vistas i skogen i sommar. Men det gäller också att kolla kolla efter fästingar varje kväll om man varit ute. Vid ett eventuellt fästingbett ska fästingen tas bort så snart som möjligt med en finspetsig pincett eller en fästingborttagare.