Kommunakutpengar till H-sand

Nu har Härnösands kommun bestämt hur dom första 15 miljonera från kommunakuten ska fördelas. Inga pengar går till personalförstärkningar utan pengarna investeras först och främst i olika byggen och reparationer. Gerestaskoklan får 7 mijoner till fortsatt utbyggnad och Högslättens ishall får ett nytt tak istället för det som nu är fuktskadat. Två och en halv miljon avsätts för att täcka Hemabs underskott på vatten och avloppssidan. Oppositionen i Härnösand är kritiskt för att dom inte fått samråda om pengarna.