Utan mer pengar tvingas UNHCR avsluta flyktinginsatser i Irak

1:46 min

Flyktingkrisen i Irak blir allt värre sedan terrororganisationen IS började sig in i irakiska städer för ett år sedan. Nu ber FN:s flyktingorgan UNHCR om mer pengar. 

– Det finns redan 3 miljoner internflyktingar i Irak, nu ser vi att allt fler kommer från staden Ramadi efter att IS började strida där, säger Grainne O'Hara, UNHCR:s representant i Irak.

Skulle den amerikanska luftoffensiven mot IS-styrkor trappas upp i exempelvis Mosul, Iraks andra största stad, så räknar FN med ännu fler flyktingar.

Därför är Grainne O'Hara i Sverige, för att be om ökat bistånd till FN:s humanitära arbete i Irak.

Sverige är redan en generös biståndsgivare, men nu behöver FN-organisationen nästan 500 miljoner dollar, säger Grainn O'hara, alltså omkring 4 miljarder svenska kronor som man ber om från omvärlden.

Annars kommer de att behöva avsluta sina hjälpinsatser.

Världshälsoorganisationen WHO har redan fått stänga en del mobila kliniker, och matprogrammet World food programme har börjat med matransoner i flyktingläger, säger Grainne Ohara.

Den senaste donationen som FN fick till den humanitära situationen i Irak, 500 miljoner dollar från Saudiarabien i slutet av förra året, de har gått åt, säger O'Hara.

– Till filtar, isolering för tält, allt det har använts under den senaste vintern.