Åklagaren överklagar inte i Yarafallet

0:41 min

Åklagare Pernilla Åström har beslutat att inte gå vidare och överklaga Yarafallet till Högsta domstolen.

Igår gick tiden ut för att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.

Yaras moster fick livstid för mord och morbrodern dömdes också till mord och fick 14 års fängelse.

– Han döms till mord för underlåtenhet och det är inte en stötande dom på något vis. Det hade naturligtvis varit intressant att pröva påföljden för att se om det finns utrymme för livstid enligt garantansvaret, säger åklagaren Pernilla Åström.

Men i stort är hon nöjd med domen som fällde mannen för mord trots att det var mostern som dödade Yara.

Det finns ytterligare ett skäl. Bara några månader efter att Yara Alnajjar dog på valborgsmässoafton förra året så ändrades påföljden i brottsbalkens mordparagraf. Paret dömdes enligt den gamla skrivningen.

– Om Högsta domstolen skulle ta upp det här ärendet så skulle de inte ha någon nytta av att pröva det juridiskt. Det skulle alltså inte ge någon ledning för den framtida rättstillämpningen, säger Pernilla Åström.

Yaras moster har överklagat sin livstidsdom till Högsta domstolen som för att ta upp fallet först måste ge prövningstillstånd.