Investeringsstopp i Tierp

Tierps kommun har infört investeringsstopp för samtliga förvaltningar. Det var efter ett möte i slutet på förra veckan som det visade sig att kommunen inte håller budgeten. Nu måste man spara.
Det kom som något av en överraskning för kommunledningen i Tierp att verksamheten går back med så mycket som 20 miljoner kronor. Tidigare hade man räknat med att det skulle bli ett överskott på 15 miljoner i år. Att det har blivit så här beror framför allt på att vård och omsorg kostat mer än förväntat. Och följden blir att man måste spara fem miljoner för att få balans i ekonomin. För att lyckas med det så har man infört investeringsstopp med omedelbar verkan till och med den 14 maj. Hur mycket man kommer att spara på det vet man inte. Hur det blir med nästa års planerade skattesänkning är också oklart.