STUDIO ETT ONSDAG 17 JUNI

Allt allvarligare repression mot oliktänkande i Egypten

28 min

Studio Ett sänder temasändning från Kairo där centrala downtown har fått en ansiktslyftning och de vackra fransk-inspirerade fasaderna har målats, gatuförsäljare och parkerade bilar jagats bort, liksom caféerna där unga aktivister samlades. Myndigheterna beskylls av vissa för att försöka tvätta bort och sudda ut alla spår av revolutionen 2011, medan andra välkomnar president Sisis fasta grepp om Egyptens ekonomi och hans ansträngningar för att göra Egypten attraktivt på nytt för utländska investerare. Men kan den ekonomin blomstra, kan kreativitet och innovation överleva i ett trångt politiskt klimat där mänskliga rättigheter kringskärs och oppositionella grips? Vår korrespondent Cecilia Uddén och vår sommarkorrespondent Milan Djelevic sänder från Kairo.