Socionomstudenter bedömer samma fall olika

8:45 min

När studenter på socionomutbildningen tränar på att göra bedömningar av påhittade barnavårdsutredningar har det visat sig att studenter bedömer samma fall på olika sätt. Och det här speglar verkligheten på socialkontoren. Klas Borell är professor i sociologi och socialt arbete och projektleder simulering av barnavårdsutredningar på Högskolan i Jönköping. Hör reportage av Alexandra Svedberg.