Tusentals antenner ska förbättra rymdforskningen

1:35 min

Norges forskningsråd är redo att gå in med 288 miljoner norska kronor i ett nytt radarsystem i norra Skandinavien, som ska studera bland annat norrsken.

Det betyder att cirka 75 procent av finansieringen är på plats och att chansen att planen blir verklig har ökat.

Det radarsystem som används idag ger inte tillräckligt detaljrika mätningar.

– Därför vill vi ha ett nytt system som ger många fler möjligheter, säger Craig Heinselman, chef för rymdforskningsorganisationen Eiscat med huvudkontor i Kiruna.

Dagens system består bland annat av jättelika parabolantenner och en av dem finns strax utanför Kiruna. Den är 32 meter bred och sticker upp ovanför den omgivande skogen.

Men de nya sändar- och mottagarstationerna kommer att se annorlunda ut.

En enskild forskningsradar ska bestå av närmare 10.000 mindre antenner som placeras ut på en yta som mäter cirka 70 meter i diameter och höjden blir bara ett par meter.

Tre anläggningar ska byggas och Eiscat har pekat ut Bergfors, cirka fyra mil nordväst om Kiruna, som en tänkbar plats.

De övriga två kan komma att placeras i Skibotn i Norge och Karesuvanto i Finland.

Men det här kräver mycket pengar och finansieringen är inte helt klar ännu.

Nu har ett stort steg tagits i och med att Norges forskningsråd är redo att gå in med 288 miljoner norska kronor i satsningen och det har också lovats pengar från både svenskt och finskt håll.

Craig Heinselman hoppas att övriga medlemsländer i organisationen, som till exempel Japan, också ska bidra med pengar.

Heinselman hoppas att det nya systemet ska vara igång 2021.