Vargstammen ökar inte längre

Enligt Naturvårdsverket satte den omfattande licensjakten stopp för stammens naturliga tillväxt.

I dagsläget, innan årets valpkullar räknats in, omfattar stammen cirka 370 vargar, samma antal som våren 2014 skriver TT.

Men hade ingen jakt ägt rum under vintern hade antalet varit betydligt högre. Före jakten omfattade stammen cirka 415 individer, enligt verket.

Under jakten, som bedrevs under januari-februari i några av varglänen, sköts 44 vargar, 24 av dem i Värmland.

41 svenska familjegrupper

Resultaten, som bygger på inventeringar, presenteras i en ny rapport. Av den framgår också att den samlade skandinaviska vargpopulationen, med norska vargar inräknade, omfattade 460 djur före vinterns jakt.

Totalt dokumenterades 49 familjegrupper plus 19 revirmarkerande par i Skandinavien. Av de 49 familjegrupperna var 41 helsvenska och 5 gränsöverskridande. Endast 3 var helnorska.

Ökade i många år

De flesta av de svenska vargarna finns i Värmlands, Dalarnas, Örebro och Gävleborgs län.

Naturvårdsverket påpekar att vargstammen ökat under många år. Från vintern 1999-2000 till vintern 2014-2015 växte populationen i Skandinavien från 13 till 68 familjegrupper och par.