Ny chef för Örebro läns museum

2:47 min

Länsmuseets nya chef heter Birgitta Johansen. Hon tar över efter Lars Norling som varit ställföreträdande museichef sen årsskiftet.


Birgitta Johansen kommer närmast från ett chefsjobb på Riksantikvarieämbetet. Hon har tidigare varit chef på Kulturdepartementet också.

I november förra året meddelade museichefen Mikael Eivergård att han slutar som chef, och då redan vid årsskiftet. Bland annat familjeskäl låg bakom beslutet.

Den nuvarande administrative chefen Lars Norling utsågs till ställföreträdande museichef fram tills nu när en ny museichef har rekryterats.

För ett år sedan försvann åtta heltidstjänster från Örebro läns museum som är ett av de minsta länsmuseerna i landet, både till antal anställda och budget.

Det är Region Örebro län som ansvarar för länsmuseet och förra året fick museet 16,5 miljoner kronor i anslag. Det är åtskilliga miljoner mindre än flera andra jämförbara länsmuseer.