Skyways flyger till Köpenhamn?

Flygplatsen i Halmstad vill att flygbolaget Skyways linje mellan Karlstad och Köpenhamn ska mellanlanda i Halmstad.
Flygplatschefen Leif Tillberg säger till P4 Radio Halland att det finns ett intresse hos många halmstadbor att komma till Köpenhamn för vidare transport ut i Europa. Just nu förs diskussioner mellan flygplatsen och Skyways men inga beslut har ännu fattats.