Dåligt väder hotar honungsskörden

Årets honungsskörd ser ut att bli fattig. Dåligt väder på flera håll gör att bina inte kan ge sig ut och hämta någon mat, menar Hans Samland, biodlare i Huddinge.

– Det här är ovanligt, säger Hans Samland, biodlare i Huddinge och bitillsyningsman i Stockholmsregionen.

Problemen gäller biodlingar från Dalälven och söderut. På grund av det kalla och regniga vädret kan bina inte ge sig ut och hämta nektar från blommorna och tillverka honung.

– Det blir ingenting. Om man ser till väderprognoser ska det mycket till innan det blir skörd. Det fattas bin i kuporna. De första kommer att slita ut sig, säger biodlaren Hans Samland.

Dessutom späds nektarn ut i regnet. Det är för kallt för att det ska bli mängder av den, vilket gör att bina blir färre.

Blommorna behöver värme för att kunna ge ifrån sig ordentligt med nektar. Vitklövern, exempelvis, kräver 19 graders värme.

Hans Samland ser efter ett 30-tal bikupor, så kallade samhällen, och i varje brukar normalt 60 000—70 000 bin leva.

– Nu är det kanske 30 000—40 000 i varje. Det känns inte bra. Jag måste gå ut och försöka att rädda de stackars liven. De kan inte svälta ihjäl.

Nu uppmanar Hans Samland alla biodlare att och stödfodra bina med honung eller sockervatten.