Svårt att förstå tandvårdsförsäkring

Patientnämnderna, patienternas ombud i Västra Götaland, tycker att tandvårdstaxan är för komplicerad. Flera patienter har klagat på att de inte förstår hur tandvårdsförsäkringen fungerar.


Det är svårt både att jämföra priser hos olika tandläkare och att avgöra om behandlingen som tandläkaren föreslår verkligen är den rätta, konstaterar nämnderna och föreslår nu att regionen ber regeringen om att få tillstånd en översyn.