Äldre behöver fler vårdformer

Eskilstuna kommun bör bli bättre på att följa upp vården av äldre. Och kommunen och Landstinget bör samverka bättre. Den kritiken kommer från kommunens revisorer.
Granskningen från revisorerna visar att 20% av de äldre vårdtagare som skrivits ut från Mälarsjukhuset, sedan har återinskrivits. Detta visar på behovet av andra vårdformer som kommunen idag inte kan erbjuda. Idag vårdas till exempel många äldre personer i livets slutskede på korttidsplatser, en vårdform som inte är anpassad till särskilda omvårdnad som krävs, enligt granskningen.