Biodling öppnar dörren till arbetsmarknaden

3:34 min

I Skåne har runt 12 000 personer varit arbetslösa i över två år. För många skulle så kallade "sociala företag" vara en väg in i arbetslivet.

Det tycker Lasse Flygare som själv driver ett projekt för att få in människor på arbetsmarknaden.

– Det är slöseri med mänsklig kapacitet att ge bidrag till människor som vill vara med och göra världen bättre. Då är sociala arbetsintegrerande företag en möjlighet att vara med i samhällsbyggandet, säger Lasse Flygare, projektledare på Bisam.

Det grävs för fullt bredvid den gamla minibondgården i Folkets Park i Malmö. Rötterna till flera växter med rosa och röda blommor lyfts ner i gropar och ska på sikt bli mat till närmare 200 000 bin som ska flytta in i parken.

Det är en del av Bisam, ett så kallat arbetsintegrerat socialt företag, som nu håller på att startas upp. Tanken är att människor som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa och personer med olika funktionsnedsättningar, nu ska jobba tillsammans med biodling.

Redan i uppstarten så har projektet betytt mycket för de 15 som är med, säger Nasra Mahat, som gör praktik på Bisam.

– Det bygger broar för människor och leder till kontakter med andra föreningar och arbetsplatser.

Genom att bland annat sälja honung är tanken att företaget ska gå runt. Men det är en långsiktig plan, säger projektledare Lasse Flygare.

– Antingen kan vi tjäna 450 000 kronor och sedan vara anställda i två veckor innan pengarna är slut. Det är bättre om det får växa i den takt som krävs.

I Skåne finns det i dag ungefär 40 liknande arbetsintegrerade sociala företag som jobbar med till exempel bil- och cykelverkstäder, städning och caféer. För de flesta så går det framåt.

– Det går bättre och bättre. Det ger inte enorma ekonomiska vinster. Men de flesta företagen går runt och det ger stora sociala vinster. Människorna som är med mår mycket bättre, säger Olof Eriksson på Coompanion Skåne som jobbar med att hjälpa sociala företag.

I Folkets Park så vattnas de nyplanterade växterna åt bina som snart flyttar in från bikupor på Seved i Malmö. Det här är bara början för företaget.

– Om fem år är det ett antal anställda som tjänar sitt uppehälle och företaget är känt i Malmö, säger Lasse Flygare på Bisam.