RomaTeatern får tillstånd

RomaTeatern har fått tillstånd att spela Shakespeare i Roma Klosterruin även i sommar. Länsstyrelsen ställer bland annat villkoret att scenografin så lång möjligt kan ställas samman eller monteras ner för att minska störningen för besökare av den medeltida klosterruinen.
Länsstyrelsen tycker att det är viktigt att ruinen kan fungera som besöksplats, även under tiden som det spelas teater där. Scengolvet eller sittplatsläktare får inte fästas i murverk eller skada det. Det är inte tillåtet med markingrepp och platsen ska återställas efter teaterspelens slut. Det har spelats Shakespeare i klosterruinen sen 1989 och föreställningarna ses av tiotusentals besökare. Samtidigt har det tidigare också förekommit kritik mot ingreppen i klosterruinen. Sommarens uppsättning blir "En midsommarnattsdröm" och tillståndet för teaterverksamheten i Roma klosterruin gäller från 1 april till 1 september.