MSB varnar för att använda släckskum

2:03 min

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, varnar räddningstjänsterna för att använda släckskum vid brandbekämpning på grund av miljörisker för framförallt dricksvatten.

Bo Andersson vid MSB säger att många räddningstjänster skaffat utrustning för släckskum:

– Vi vet att antalet skumaggregat som inte fanns 2005 har ökat, idag ligger det säkerligen på över 200 där man använder skum för en första insats. Och jag tror inte att man köper sådana enheter och gör ett sådant metodval hos räddningstjänsten och inte använder det.

Sveriges Television har kartlagt Räddningstjänsternas förbrukning av släckskum som ökat kraftigt sedan 1998.

Användningen har dock minskat de senaste åren efter att miljöriskerna blev alltmer uppmärksammade. Från en användning på knappt 30 000 liter år 1998 steg det till nära 80 000 år 2013. I fjol användes 50 000 liter.

Fluorhaltiga föroreningar från släckskum har upptäckts i dricksvatten i närheten av brandövningsplatser bland annat i Kallinge i Blekinge och utanför Uppsala.

Flera myndigheter kartlägger just nu på uppdrag av regeringen både riskerna med kemikalierna och tänkbara platser där de kan ha spritts.

Släckskummet är känt bland brandbekämpare för att vara effektivt, men enligt Bo Andersson gäller det nu att alternativ börjar användas:

– Vid bränder i vanliga bostadshus och normala byggnader och konstruktioner, där tycker vi att man inte bör använda skum. För skum har de här negativa konsekvenserna att de hjälper till, förstärker giftigheten i släckvattnet och transporterar det ned till grundvattnet.

Bo Andersson anser vidare att det är bekymmersamt och tyder på dålig kunskap när det trots allt används i den omfattningen som sker.