1960: A-bombens barn vittnar

30 min

I boken A-bombens barn, som gavs ut några år efter att atombomben föll över Hiroshima, berättar 2000 barn och ungdomar i skakande skildringar om hur atombomben på ett ögonblick slet sönder deras liv.

Redaktör för det här programmet från 1960 är utrikeskorrespondenten Kurt Andersson.